14. juli, 2024

Filippinene kan bli storimportør av indisk militærteknologi

Share

India nærmer seg et gjennombrudd i salg av kampfly og helikoptre til Filippinene. Dette kan styrke deres forsvarssamarbeid, og gi et betydelig fremskritt for Indias forsvarsindustri.

Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Indias ledende flyprodusent, står foran et potensielt gjennombrudd i salget av militære fly og helikoptre, med avanserte samtaler med Filippinene og økende interesse fra Nigeria, skriver EurasianTimes

Etter nylige leveranser av Dornier-228-fly til Guyana, uttrykker HAL-sjef CB Ananthakrishnan optimisme om en snarlig avtale, særlig for eksport av helikoptre. 

– Helikoptre vil sannsynligvis ha høyere etterspørsel, sa Ananthakrishnan, som peker på en sterkere tro på helikoptersalget enn for det hjemmeproduserte kampflyet LCA Tejas, til tross for betydelig støtte fra den indiske regjeringen.

Den filippinske interessen er særlig rettet mot LCA Mk1A, en variant av Tejas, som allerede har blitt bestilt i 83 eksemplarer av det indiske luftforsvaret. India har også tilbudt lokal montering av denne flytypen på Filippinene, kombinert med gunstige lånebetingelser for å modernisere landets væpnede styrker.

Les mer: Filippinene vil innføre tiltak mot kinesisk aggresjon i Sør-Kinahavet 

I tillegg har Argentina undertegnet en intensjonsavtale om å kjøpe 20 Light Combat Helicopters (LCH) ‘Prachand’, som viser bredden på HALs internasjonale engasjement.

– Vi vil ha et gjennombrudd før eller senere. Fem til seks land har vist interesse, og samtaler med både Egypt og Nigeria har også fått fart, tilføyde Ananthakrishnan. 

Dette indikerer en mulig utvidelse av Indias forsvarseksport til flere internasjonale markeder i nær fremtid. Denne utviklingen kan bety en betydelig styrking av Indias posisjon som en nøkkelspiller i global forsvarsindustri, med produkter som kan tilpasses både til sjø- og luftforsvar. Med en økende produksjonskapasitet og en planlagt utvidelse av sin fabrikk i Nasik, ser HAL mot en lysende fremtid med muligheter for å doble både produksjonen og eksporten innen 2025.

For Filippinene og Nigeria representerer denne utviklingen en sjanse til å styrke sine forsvarskapasiteter med moderne og tilpasningsdyktige luftfartøy, som ikke bare kan øke deres operative evner, men også bidra til økt sikkerhetssamarbeid i regionene.

Europas tid for oppvåkning: Stå opp mot den kinesiske stormen i øst

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt