13. juni, 2024

EUs Plan om å konfiskere russiske midler vekker uro

Share

Vestlige banker advarer mot risikoer ved EUs plan om å konfiskere russiske eiendeler.

Ifølge en rapport fra Reuters uttrykker noen vestlige banker bekymring over forslag fra EU om å omfordele milliarder av euro i renteinntekter oppnådd fra frosne russiske eiendeler. Dette kan potensielt føre til kostbare rettssaker, hevder kilder fra ledere i finansindustrien.

EU-ledere kom til enighet på torsdag om å gå videre med en plan for å bruke opptil 3 milliarder euro årlig til å støtte Ukraina med våpen, i et forsøk på å styrke Kyivs kamp mot Russland. Dette innebærer at Russland fortsatt vil eie de underliggende eiendelene, men inntektene kan bli anvendt innen få måneder.

Bankene er derimot bekymret for muligheten for å bli holdt ansvarlig av Russland dersom de deltar i overføringer av penger til Ukraina. De frykter også at EU-planen kan utvides til å omfatte eiendeler i kontoer de holder for sanksjonerte individer og selskaper, selv om en slik utvidelse ikke har blitt foreslått av EU ennå.

Kildene, som ønsket å være anonyme grunnet sakens sensitivitet, har delt sine bekymringer med politikere i Storbritannia og eurosonen. De peker på sannsynlig rettssak når anti-russiske sanksjoner eventuelt blir lettet eller opphevet.

Russland har beskrevet ethvert forsøk på å ta deres kapital eller renteinntekter som «bandittvirksomhet», noe som vil føre til tiår med juridisk kamp mot alle involverte. Moskva har gjentatte ganger sagt at de vil gjengjelde hvis deres eiendeler eller inntekter blir ekspropriert.

Les også: Vil bruke russiske penger på våpen til Ukraina

Euroclear holder tilsvarende 190 milliarder euro i russiske sentralbankverdipapirer og kontanter. I tillegg holder vestlige banker milliarder i eiendeler eid av sanksjonerte selskaper og individer.

Under EU-planen vil Euroclear betale et gebyr og få lov til å midlertidig beholde 10% av profitten på strandede russiske eiendeler som en sikkerhet mot rettslige utfordringer. Omtrent 90% av de beslaglagte kontantene vil bli brukt gjennom European Peace Facility for å kjøpe våpen til Ukraina, mens resten vil gå til gjenoppbygging og rekonstruksjon.

Kremls talsmann Dmitry Peskov uttalte at EU-forslaget vil underminere internasjonal lov og advarte om uunngåelig skade på Europa og tiår med juridisk tautrekking.

– Europeerne er godt klar over den skaden slike beslutninger kan forårsake for deres økonomi og for deres image, sa Peskov.

Detaljene i EU-forslaget blir sett på som avgjørende for å bedømme sannsynligheten for langvarige internasjonale rettstvister, påpekte Francis Bond fra advokatfirmaet Macfarlanes. Dette markerer ikke slutten på debatten om sanksjonenes natur og deres rolle i det globale finanssystemet, men snarere det siste skuddet i en vedvarende diskusjon.

Mens EU har tatt skritt mot å anvende russiske eiendeler til støtte for Ukraina, uttrykker banker bekymring for potensielle juridiske konsekvenser og den videre effekten dette kan ha på tilliten til det vestlige banksystemet.

Russlands bakdør til det globale banksystemet lukkes ytterligere

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt