13. juni, 2024

Europaveien kaller: Armenias skjebnevei fra russisk innflytelse

Share

Armenias vei mot EU-medlemskap står overfor formidable hindringer, med Russlands historiske motstand mot å slippe sine tidligere sovjetrepublikker fri. Kan Armenia overvinne de geopolitiske barrierene?

Armenias forsøk på å nærme seg Europa kan sette landet i en prekær situasjon, advarer Taras Kuzio, professor i statsvitenskap ved National University of Kyiv Mohyla Academy, i et innlegg i National Interest. Kuzio peker på at Russland historisk har støttet separatistiske og euroskeptiske bevegelser i Europa for å svekke sine rivaler, men har aldri tolerert lignende tilbaketrekking fra sine naboland, de tidligere sovjetrepublikkene.

Den armenske statsministeren Nikol Pashinyan har uttrykt støtte for europeisk integrasjon, noe som har ført til spenninger med Moskva. Et EU-medlemskap ville kreve en «Armexit» fra den russisk-ledede Eurasiske økonomiske unionen (EØU), noe som ser ut til å være uakseptabelt for Kreml. Russland kontrollerer store deler av Armenias energisektor og hjem for betydelige armenske arbeidsinnvandrere. De ser på EU og NATO som en samlet trussel, spesielt etter opprettelsen av en EU-misjon i Armenia tidligere i år.

Les også: Står Armenia alene? En fremtid uten Russlands beskyttelse

Ifølge Kuzio har Pashinyan forsøkt å balansere økt økonomisk samarbeid med Russland, mens han samtidig har snakket om europeisk integrasjon. Dette har ikke gått ubemerket hen i Moskva, hvor russiske tjenestemenn har advart Armenia om alvorlige konsekvenser hvis landet distanserer seg fra Russland. Til tross for økende handel med Russland, har Pashinyan også kritisert den russisk-ledede kollektive sikkerhetspakten (CSTO), og han har stilt spørsmål ved den russiske militære tilstedeværelsen i landet.

Kuzios fremhever også hvordan den interne politiske dynamikken i Armenia, svekket av militære nederlag og interne utfordringer, kan påvirke landets utenrikspolitiske manøvrer. Med et ønske om å redusere avhengigheten av Russland, står Armenia overfor store geopolitiske og økonomiske risikoer.

Armenias europeiske ambisjoner og mulige avstand fra Russland illustrerer de komplekse realitetene landet står overfor på den internasjonale arenaen. Med historiske og pågående konflikter som bakteppe, er veien mot europeisk integrasjon langt fra sikker, og som Kuzio antyder, er det usannsynlig at Kreml vil tillate en slik utvikling uten en kamp.

Hvordan Armenia og Aserbajdsjan endelig inngikk fred

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt