14. juli, 2024

En hangarskipallianse mellom Russland og Kina?

Share

Et samarbeid mellom Kina og Russland om å bygge et hangarskip, har potensialet til å omdefinere den maritime maktbalansen globalt

I en kronikk i National Interest belyses det hvordan Kina styrker sitt strategiske partnerskap med Russland samtidig som Beijing aktivt søker å utvide sine maritime kapasiteter. Det stilles spørsmål om disse to revisjonistiske statene kan komme til å samarbeide om byggingen av hangarskip.

Wrandon Weichert argumenterer for at et maritimt samarbeid mellom Russland og Kina ville være til gjensidig fordel, og kunne potensielt endre den globale maktbalansen til sjøs.

Fordeler for Kina

Kina gjennomfører en av de mest ambisiøse skipsbyggingskampanjene i historien, med tre hangarskip i flåten og et fjerde på vei. Selv om Kinas hangarskipflåte ikke matcher den amerikanske superhangarskipflåtens avanserte nivå, bidrar den til å styrke Kinas evne til å projisere luftmakt internasjonalt.

Kina er innstilt på å bygge en omfattende flåte av hangarskip, hvor samarbeid med andre land kan være spesielt nyttig i et forsøk på å konkurrere med USA. Dette kan hjelpe Kina å befeste sin posisjon regionalt og støtte sine aggressive territorielle krav i Indo-Stillehavsområdet.

Fordeler for Russland

Russland har for øyeblikket ikke et eneste fungerende hangarskip. Det utdaterte hangarskipet Admiral Kuznetsov har vært under reparasjon i flere år, noe som har ført til spekulasjoner om det noensinne vil seile igjen.

Les også: Ved et veiskille: Hangarskipenes kamp for fremtidig relevans

Russland trenger åpenbart assistanse til å utvikle og vedlikeholde en flåte av hangarskip, om det i det hele tatt er en prioritet for Moskva. Med hjelp fra Kina kunne Russland muligens utvide sine hangarskipkapasiteter.

Sannsynligheten for et samarbeid om hangarskip

Weichert peker på at Kinas ambisjon om å bli en dominerende aktør i den globale våpenindustrien, sammen med Russlands ønske om en sterkere sjømilitær tilstedeværelse med egen hangarskipflåte, indikerer at de to landene kan finne grunnlag for å bygge hangarskip sammen.

Kina har kapasiteten til masseproduksjon av hangarskip og ønsker at Russland skal spille en større rolle som en strategisk utfordring for USA, noe som kan avlede amerikanske militærressurser og styrke Kinas posisjon for å nå sine egne mål.

Til tross for argumentene for et potensielt samarbeid, er det likevel flere faktorer som taler imot et slikt samarbeid. For det første, er det tvilsomt at Russland og Kina er så strategisk allierte at de vil igangsette et felles prosjekt for bygging av hangarskip. Det stilles også spørsmål om hvorvidt Kina er villig til å investere sine ressurser i å forbedre Russlands maritime kapabiliteter.

Det antydes at det finnes mer kostnadseffektive, lavere risiko, og mer effektive metoder for Kina til å støtte Russlands evne til å utfordre amerikanske interesser.

Ubåtens overraskelsesangrep: Da USS Theodore Roosevelt møtte sitt vannskille

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt