13. juni, 2024

Den skjulte fienden: Hvordan USAs gjeld kan endre global maktbalanse

Share

USAs enorme gjeld på 35 billioner dollar truer med å velte landets økonomiske overlegenhet, i en tid hvor nye økonomiske blokker som BRICS vokser i styrke.

I National Interest  sammenligner Brandon J. Weichert den økonomiske situasjonen i USA med filmen Prometheus, hvor små begynnelser kan lede til store konsekvenser. Weichert mener at USAs voksende nasjonalgjeld på 35 billioner dollar utgjør en større trussel mot landets økonomiske dominans enn geopolitiske rivaler som Kina og Russland.

USA har lenge stått i sentrum av den globale økonomien, en posisjon som ble sikret midt i det 20. århundret etter å ha kommet ut som en netto kreditor etter de to verdenskrigene. Denne økonomiske dominansen ble ytterligere befestet gjennom den kalde krigen ved å isolere Sovjetunionen. Med amerikanske dollar som verdens primære reservevaluta, har USA kunnet finansiere sin egen økonomi på måter som ingen andre nasjoner har kunnet.

Imidlertid har BRICS-blokken, bestående av Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika, vokst som en potensiell trussel mot USAs økonomiske hegemoni. Til tross for skepsis fra vestlige observatører, har denne gruppen utviklet seg fra å være en teoretisk allianse til å bli en mer signifikant økonomisk kraft.

Det stadige misbruket av USAs økonomiske dominans gjennom sanksjoner mot andre store makter, som Russland, har etter hvert vist seg å være mindre effektivt. Russlands økonomi har tilpasset seg og vokser til tross for vestlige sanksjoner, samtidig som USAs egen økonomi står overfor turbulens forårsaket av COVID-19, brutte forsyningskjeder, inflasjon og høy rente.

Les også: Velg Pengepolitikk på kanten – et økonomisk spill med høy innsats

Weichert advarer mot at hvis dollaren mister sin status som den primære globale reservevalutaen, kan det føre til et katastrofalt sammenbrudd i det amerikanske finansielle systemet. Det ville representere en enorm seier for både Kina og Russland.

Det er en økende bekymring at USAs gjeldssituasjon og den økonomiske politikken kan føre til at landet blir redusert fra en supermakt til en mellomstor makt i rask nedgang. Weichert, sammen med andre eksperter som U.S. Navy Adm. Mike Mullen, ser nasjonalgjelden som en overhengende nasjonalsikkerhetskrisen. Om BRICS-landene fortsetter å vokse, kan USAs økonomiske fremtid være i alvorlig fare.

Fra dollar til digitalt: BRICS lanserer «BRICS Pay» for global handel

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt