14. juli, 2024

Den nye forsvarsindustrielle basen: Teknologisektoren

Share

Å styrke båndene mellom private teknologiselskaper og den offentlige sektoren er sentralt for å møte fremtidens forsvarsbehov.

I en kronikk publisert i National Interest, skrevet av Bronte Munro, en analytiker ved Australian Strategic Policy Institute i Washington DC, diskuteres den voksende betydningen av teknologisektoren som en integrert del av den forsvarsindustrielle basen. Munro argumenterer overbevisende for et tettere samarbeid mellom den amerikanske regjeringen og teknologibransjen for å akselerere utviklingen av dobbeltbruks-teknologier som kan støtte nasjonale sikkerhetsbehov.

I sin analyse peker Munro på at mens Kina har implementert en strategi for sivil-militær fusjon for å styrke sine militære kapabiliteter ved å utnytte sivile forsknings- og kommersielle sektorer, må USA og dets allierte forbedre samarbeidet med teknologiselskaper for å utnytte deres innovasjon og markedsførbarhet. Dette innebærer å engasjere disse selskapene tidlig i innovasjonsprosessen for å sikre at deres produkter kan tilfredsstille både kommersielle og sikkerhetsrelaterte behov.

Kronikken fremhever flere initiativer som den amerikanske regjeringen allerede har satt i verk, som etableringen av Trusted Capital Digital Marketplace (TCDM) i januar 2021. Dette markedet ble designet for å skape «pålitelige finansieringskilder» for små og mellomstore bedrifter som tilbyr alternativer til fiendtlig investering i nyskapende forsvarskritiske kapabiliteter. Men, til tross for slike tiltak, indikerer diskusjoner på arrangementer holdt av Australian Strategic Policy Institute at mer må gjøres, spesielt i å involvere teknologiselskaper tidligere i utviklingsfasen av nye teknologier.

Les også: Halvledernes sentrale rolle i global geopolitikk 🔒

Munro argumenterer for at det er nødvendig å se utover nasjonale tiltak og utvide innovasjonspartnerskapene til å omfatte allierte som Australia og Storbritannia gjennom sikkerhetsavtaler som AUKUS. Dette inkluderer deling av avanserte kapabiliteter og etablering av AUKUS Defense Investor Network, som både fremmer investeringer og etablerer et industriforum.

Et av høydepunktene i kronikken er forslaget om å benytte Australia sitt pensjonssystem, som er det femte største sparebassenget i verden, til å finansiere dual-bruk teknologi som støtter allierte nasjonale sikkerhetsinteresser. Dette er et eksempel på hvordan allierte kan bruke deres økonomiske styrke på kreative måter for å støtte kommersialiseringen av nye teknologier.

Til slutt konkluderer Munro med at teknologiindustrien, med sin smidighet, innovasjonsevne og markedslevbarhet, representerer den beste muligheten for USA og dets allierte til å lede i den strategiske konkurransen mot Kina. Regjeringer må derfor være dristige og innovative i deres partnerskap med privat sektor, og samarbeide tidlig i innovasjonsprosessen for å sikre at nasjonale sikkerhetsbehov blir møtt og tilstrekkelig finansiering er tilgjengelig for å støtte kommersialiseringen av nye teknologiområder.

Fra silisium til himmelen: Vil KI sikre USA militærdominans i Øst-Asia?

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt