28. mai, 2024

US Navys nye skjold: Elektronisk krigføring mot missilangrep

Share

Den amerikanske marinen styrker sitt forsvar med avansert elektronisk krigføring for å nøytralisere missilangrep.

Naval News melder at den amerikanske marinen tar nå i bruk avanserte nye forsvarsmekanismer for å beskytte sine flåter mot missilangrep, ved å fokusere på såkalte «soft-kill»-teknikker. Dette innebærer bruk av ikke-kinetiske metoder, som elektronisk krigføring, for å nøytralisere trusler uten å ødelegge dem direkte. I denne nye strategien blir elektroniske støttesystemer og helikopterbårne enheter sentrale elementer for å forstyrre og avlede innkommende missiler.

Et nøkkelelement i den amerikanske marinens nye forsvarsstrategi er utviklingen og implementeringen av neste generasjons elektronisk krigføringsteknologi. Denne teknologien er designet for å skape forvirring hos fiendtlige missilsystemer ved å jamme deres radarer og målsøkingssystemer, og på denne måten gjøre dem ineffektive. I tillegg til systemer som allerede er installert på marineskip, utvikles det også autonome, helikopterbårne enheter som kan operere selvstendig eller i koordinasjon med skipenes forsvarssystemer for å forsterke beskyttelsen mot angrep.

En av de første destroyerne som har mottatt denne nye teknologien er USS Pinckney. Dette skipet har gjennomgått betydelige oppgraderinger og er nå utstyrt for å møte moderne trusler med sofistikert elektronisk krigføring. Oppgraderingen er en del av et større program, kalt DDG MOD 2.0, som sikter mot å forbedre og modernisere den amerikanske marinens kapasiteter.

I tillegg til USS Pinckney, er det planlagt at flere andre skip skal motta lignende oppgraderinger. Dette vil styrke den amerikanske marinens evne til å beskytte seg mot varierte og avanserte missilangrep uten å måtte ty til tradisjonell kinetisk krigføring. Ved å implementere disse «soft-kill»-teknikkene, demonstrerer den amerikanske marinen en strategisk tilnærming til moderne forsvar, der fokus ligger på å avverge trusler før de kan forårsake skade, samtidig som risikoen for direkte konfrontasjoner og eskalering av konflikter reduseres.

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt