13. juni, 2024

Tysk migrasjonsdebatt: «De brede forlikenes tid er forbi»

Share

Det tyske tidsskriftet Cicero har invitert til paneldebatt om utfordringene og kontroversene rundt migrasjonspolitikk i Europa.

Debatten samlet ledende eksperter og politikere for å debattere migrasjonsspørsmål, og gjorde det klart at tiden for enkle løsninger og Formelkompromisse – tilsvarende det som i Norge gjerne kalles stortingsforlik – er forbi.

Debatten belyste den dype splittelsen i synet på migrasjon i Europa. På den ene siden står de som ser på migrasjon som nødvendig for å redusere fødselsunderskuddet og sikre nok arbeidskraft. På den andre siden finner man dem som er bekymret for samfunn, sikkerhet og nasjonal identitet, og som etterlyser strengere kontroll og begrensninger.

Et av de mest kontroversielle temaene som ble diskutert var forslaget om kvoteordninger for fordeling av migranter og flyktninger mellom EU-landene. Dette forslaget har skapt betydelig uenighet, der noen land sterkt motsetter seg tvungne kvoter. Debatten viser tydelig utfordringene EU står overfor i å finne en felles tilnærming til migrasjon som balanserer humanitære hensyn opp mot medlemslandenes suverenitet og folkemening.

Jens Spahn, fungerende gruppeleder for partikoalisjonen CDU/CSU i Tysklands forbundsdag, slo fast at migrasjon er en eksistensiell trussel mot demokratiet og at «de brede forlikenes tid er forbi». Spahn har tidligere tatt til orde for hard bekjempelse av ulovlig innvandring.

Til stede var også det sosialistiske venstrepartiets Lea Reisner, forfatter av boken «Grenseløs vold – EUs uerklærte krig mot flyktninger» og tidligere sykepleier på Sea Watch’ redningsskip i Middelhavet.

På sin side gikk Jens Marco Scherf på tvers av det offisielle ståstedet i sitt eget parti, Die Grønne, og mente at det store antallet migranter overstiger Tysklands kapasitet til å integrere migrantene.

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt