28. mai, 2024

Sett fyr på sektoren for høyere utdanning

Share

De nylige campusprotestene er en unik mulighet for konservative.

Ærlig talt bryr jeg meg ikke om den israelsk-palestinske konflikten. Jeg er agnostiker og har derfor ingen spesielle religiøse tilbøyeligheter til å være part i den kampen, som, uansett hva geopolitiske analytikere måtte si, i bunn og grunn er en årtusengammel teologisk feide. Jeg er verken israelsk eller palestinsk selv. Min grunnleggende tro er at ens lojalitet bør være til landet under ens føtter—ikke til ens forfedres hjemland eller kultur, men til landet som gir deg mat. Tanken om assimilering og et republikansk borgerskap er å aktivt omorientere instinkter og lojaliteter. Assimilering er ikke bare vertsnasjonens byrde. Å vifte med et fremmed flagg på gatene, uansett hvor dyp årsaken er, er noe som bør anses som politisk giftig. Aldri stol på en forvist mann som søker å endre politikken i det fjerne landet til hvilket han skylder lojalitet med blodet fra sitt nye land, som Machiavelli en gang advarte.

De nylige campusprotestene har imidlertid vært drevet av mer enn bare spørsmål om fjerne utenlandske lojaliteter. De utgjør en enestående mulighet for konservative til å demonstrere at hele høyere utdanningssektor er oppblåst og i beste fall giftig, og i verste fall direkte fiendtlig mot sivilisasjonen. Professorer, som Richard Nixon en gang advarte, er fiendene – men det er også administratorene.

Faktisk vil enhver som har jobbet i toppakademia i USA – eller, i mitt tilfelle, blant Russell Group-universitetene i Storbritannia – huske at de fleste professorer er feige middelmådigheter som snakker høyt om prinsipper, men som samtidig spiller en nøkkelrolle i å ofre akademiet til fordel for byråkrater og aktivister, og ofte begge deler samtidig. Byråkratenes rekker har svulmet med over 200 prosent de siste 30 årene; fakultetet, sammenlignet, steg med rundt 10 prosent i samme tidsrom. Det er byråkratene som forsterker en viss giftig del av aktivistakademia. Det er byråkratiet som er hovedårsaken til kostnads- og studieavgiftsøkninger.

Den nåværende runden med campus-raseri belyser også et par ting. Man kan ikke bare gå tilbake til å ignorere eller le av høyere utdanningssektor. Det var den største feilen til den konservative bevegelsen å tro at studentene ville vokse opp. Oppblåstheten i regjeringen fortsetter å vokse fordi stillinger fylles av de som kommer ut fra en aktivistisk, selvforaktende høyere utdanning. De fleste organer i det nasjonale sikkerhetsbyråkratiet, for eksempel, er fylt med de som bare er ubetydelige tannhjul i maskineriet. De skylder sin studentgjeld, og per definisjon, deres lojalitet, til institusjonene for liberal internasjonalisme og regjeringen som fremmer disse institusjonene. Hvis du vil vite hvorfor etterretning- og overvåkningssektoren er så partisk og fiendtlig mot konservative, se på hvem som jobber der og hvor de gikk på skole.

Les også: Ny-ateistene har ødelagt mye

For det andre demonstrerer massen av tribalistiske studenter – dype i sitt hat, stolte av sin uvitenhet, og forvirret om sin identitet, formål og teologi., og samtidig underdanig til ritualer som muslimske bønnerop – behovet for disiplin. Dette er en generasjon der medlemmene aldri har blitt straffet og alltid har fått det de ønsket; de vokste opp i en verden preget av nominell egalitarisme og deltakermedaljer, og søker derfor, nesten ubevisst, en sterk hånd for å gjenopprette orden. Enhver fremtidig konservativ leder som ikke forstår dette, eller mangler en plan for å transformere denne heterogene massen til en bevegelse ved å omforme dem mot et liv med mening, bør gå tilbake til å studere historie. Den metaforiske kronen ligger i rennesteinen.

Et forståelig instinkt for amerikanske konservative ville være å gi mer makt til Diversity, equity and inclusion (DEI)-byråkrater for å være skikkelighetens voktere som respons på økende antisemittisme eller maktkamper. Som Chris Rufo sa, ville det være en feil, ikke ulikt George W. Bushs utvidelse av det nasjonale sikkerhetsbyråkratiet i navnet til å tilby sikkerhet til amerikanere.

Den korrekte lærdommen er at for mange mennesker går på høyskoler for grader som er irrelevante, samler gjeld de ikke trenger, forlenger sin evige ungdom og det resulterende offer- og raseri-paradigmet.

Altfor mange universiteter er akkreditert. Bryt ned forsyningskjeden. La campusprotestene sikre at høyskolene blir arkitektene for sin egen undergang.

Dette innlegget ble først publisert i The American Conservative. Det har blitt oversatt fra engelsk. 

Venner lar ikke venner ta doktorgrader i humaniora

Sumantra Maitra
Sumantra Maitra
Dr. Sumantra er direktør for forskning ved American Ideas Institute, og seniorredaktør ved The American Conservative. Han er også en valgt, Associate Fellow ved Royal Historical Society, London.

Les mer

Siste nytt