13. juni, 2024

Programerklæring

Share

Velkommen til Geopolitika.no – din oase fri for sport, kjendiser, influensere, værmeldinger, samlivsspørsmål, lokalpolitikk, og nasjonal politikk.

Verdens sikkerhetspolitiske situasjon har i mange år gått i en alarmerende retning. Det finnes en rekke trusler på tvers av flere domener som ikke viser noen tegn til å avta. Med en global internasjonal geopolitisk situasjon som stadig blir mer faretruende, er behovet for å forstå dynamikkene som driver denne negative utviklingen fremover viktigere enn noen sinne.

Det trengs derfor en publikasjon som fokuserer hundre prosent på geopolitikk uten forstyrrelser. Vårt mål er derfor å fremlegge komplekse geopolitiske forhold på en forståelige og ikke-akademisk måte – for å best informere den norske befolkingen om vanskelige valg fremover.  I møtet med den stadig mer faretruende internasjonale sikkerhetspolitiske situasjonen, er en informert befolkning alfa og omega, slik at våre folkevalgte tar de riktige valgene.

Får å unngå potensielle fallgruver på vei mot en bedre informert offentlighet, er balansert analyse gjennom et ikke-ideologisk prisme minst like viktig. Geopolitika.no har derfor som målsetning å produsere kvalitetsjournalistikk blottet for en politisk slagside for å best mulig kunne dissekere og analysere disse forholdene og formidle dem til publikum. Her er det ikke snakk om høyre- eller venstrepolitikk, men geopolitikk.

Politisk realisme

I motsetning til brorparten av norsk aviser og publikasjoner som har trykket liberalismen til sitt hjerte, vil geopolitka.no hovedsakelig basere sin redaksjonelle linje på politisk realisme –slik den er definert i statsvitenskapen. Som en kalkulerende, pragmatisk og immoralsk tolking av hva som driver staters handlinger i internasjonale relasjoner, vil teorien brukes som et kompass for å navigere et stadig mer faretruende globalt farvann.

Politisk realisme er en teori innen internasjonal politikk som vektlegger staters selvinteresse og maktbalanse som de primære drivkreftene i internasjonale relasjoner. Realister ser på staten som den sentrale aktøren i global politikk og antar at staters handlinger i hovedsak er motivert av ønsket om å sikre sin egen sikkerhet og maktposisjon. Politisk realisme antar at i et anarkistisk internasjonalt system, der det ikke finnes en overordnet makt, vil konkurranse og konflikt være uunngåelig.

Dette betyr ikke at vi er dømt til krig og fordervelse uansett hva vi foretar oss. Det betyr at for å minimere sannsynligheten til konflikt, må vi ta innover oss hva som er drivkraften bak verdens mektigste stater, og handle deretter. Det vil si at vi i Europa i mye større grad må beskytte våre egne realpolitiske interesser og ta innover oss at nasjonalstaten er det beste instrumentet vi har for å beskytte oss mot predatoriske andre nasjonalstater.

Folkeretten gjelder kun for de svake, mens de sterke gjør som de vil. Å tro at Folkeretten kan temme de mektigstes staters kynisme er derfor svært kontraproduktivt og kan være direkte farlig. Videre, å tro at maktesløse internasjonale organisasjoner som FN er veien til menneskehetens frelse og evig fred på jord, er grenseløst naivt. Disse organisasjonene har i stor grad blitt kapret av verdens mektigste stater og blir brukt som et geopolitisk instrument for å fremme deres interesser. Vi må derfor forberede oss på det verste og håpe på det beste: Si vis pacem para bellum!

Internasjonale forhold

Det er nok av aviser og mediehus som dekker Norge og norske forhold, så geopolitika.no vil utelukkende dekke det større geopolitiske-, sikkerhetspolitiske- og geoøkonomiske globale nyhetsbildet. Norske forhold vil kun bli dekket hvis de er knyttet til Norges rolle i den større globale sammenhengen. Gjennom en blanding av intervjuer, dybdeartikler, nyhetsbulletiner og meningsinnhold, er målet å være en slags «folkeopplysningsplattform» for internasjonal politikk.

Vi mener at det finnes en nisje i det norske nyhetsbildet som geopolitika.no kan fylle. Men geopolitika.no er ikke for alle, og vi har ingen ambisjoner om å bli en riksdekkende avis som setter politiske agendaer og beveger den offentlige debatten. Men vi har som målsetning å bli en liten publikasjon som tiltrekker seg en viss gruppe mennesker som bryr seg om internasjonale forhold og geopolitikk. Høres dette ut som deg? Da har du kommet rett sted!

Følge med i utviklingen

I en tid hvor teknologien utvikler seg raskere enn noen gang, erkjenner vi ved geopolitika.no kraften i å omfavne disse fremskrittene for å forbedre og utvide vår journalistikk. Med svært begrensede ressurser til vår disposisjon, blir bruken av kunstig intelligens (KI) ikke bare en fordel, men en nødvendighet for å opprettholde og styrke vårt redaksjonelle arbeid.

Vi vil derfor ta i bruk avansert kunstig intelligens for en rekke formål, fra generering av bilder og skriving av nyhetsbulletiner til korrekturlesning og innhenting av data. Dette vil ikke bare effektivisere vår produksjonsprosess, men også sikre en bredere dekning av global geopolitikk med høy nøyaktighet og aktualitet. KI-teknologien vil hjelpe oss å belyse komplekse internasjonale forhold på en måte som er både dypere og mer tilgjengelig for våre lesere.

Det er viktig for oss å understreke at selv om KI vil spille en rolle i vår produksjon, vil den menneskelige dømmekraften alltid stå i sentrum av våre redaksjonelle beslutninger. Kombinasjonen av menneskelig ekspertise og kunstig intelligens gir oss en unik mulighet til å levere kvalitetsjournalistikk som er både innsiktsfull og opplysende.

Gjennom å omfavne disse teknologiske fremskrittene, sikter vi mot å være i forkant av digital nyhetsformidling. Vi tror at vår strategiske anvendelse av KI vil gjøre geopolitika.no i stand til å fylle en viktig nisje i det norske nyhetsbildet, og tilby våre lesere en unik og verdifull ressurs for økt forståelse av internasjonale geopolitiske dynamikker.

Med dette håper vi at dere blir med oss på denne reisen fremover. Uten tilstrekkelig med lesere, er dette prosjektet dødfødt. Vi skal i hvert fall gjøre alt vi kan for å levere et produkt av ypperste kvalitet, uavhengig av hvor lite resurser vi har til disposisjon.

Geopolitika trenger din støtte!

Les mer

Siste nytt