13. juni, 2024

Penger mot prinsipper: Hvordan USA finansierer Sør-Afrikas problematiske allianser

Share

Amerikanske skattebetalere finansierer fortsatt Sør-Afrikas diplomati, selv når det trekker i retninger som strider mot USAs egne interesser.

Til tross for Sør-Afrikas utenrikspolitiske valg som ofte støtter kontroversielle aktører som Russland, Kina og Hamas, fortsetter USA å gi betydelig økonomisk støtte til landet. Dette paradokset i internasjonal politikk belyses skarpt i en kronikk av Max Primorac, som stiller spørsmål ved logikken bak den fortsatte amerikanske generøsiteten, i National Interest

Sør-Afrika har, ifølge Primorac, mottatt milliarder av dollar fra USA gjennom direkte bistand og handelsfordeler. Fra 2013 til 2022 mottok landet omtrent 6 milliarder dollar i amerikansk utenlandshjelp. I tillegg har bidrag gjennom multilaterale institusjoner som Verdensbanken ytterligere styrket Sør-Afrikas økonomi med betydelige summer.

Et av de mer bemerkelsesverdige punktene i Sør-Afrikas utenrikspolitikk er landets ulovlige våpenleveranser til Russland, en handling som utløste en sjelden offentlig irettesettelse fra USA. Svar på denne anklagen var ikke tilbaketrekking, men snarere en demonstrasjon av militær solidaritet gjennom en felles marineøvelse med Russland og Kina, nøyaktig på ettårsdagen for Moskvas invasjon av Ukraina.

Videre har Sør-Afrika aktivt støttet og deltatt i BRICS, et geopolitisk prosjekt ledet av Kina med mål om å restrukturere den globale politiske, økonomiske og finansielle arkitekturen. For sin lojalitet mot Kina og BRICS-initiativet har Sør-Afrika blitt belønnet med investeringer og byggeprosjekter verdt 14 milliarder dollar fra Kina.

Les også: Kina jakter jernmalm i Afrika

Men Sør-Afrikas utenrikspolitiske handlinger strekker seg utover økonomisk samarbeid. Landet har tatt skarpe politiske standpunkter, som å anklage Israel for brudd på folkemordkonvensjonen i FN og å samarbeide med palestinske terrororganisasjoner for å dokumentere disse anklagene. Disse handlingene har vakt betydelig internasjonal oppmerksomhet og kritikk, men har ikke påvirket den økonomiske støtten fra USA.

Til tross for Sør-Afrikas handlinger som kan ses som direkte motstridende til USAs nasjonale sikkerhetsinteresser, understreket USA utenriksminister Antony Blinken at «en spesiell sak ikke tar bort fra det viktige arbeidet vi gjør sammen på mange andre områder». Dette indikerer en kompleksitet i de diplomatiske relasjonene, hvor bredere strategiske interesser kan veie tyngre enn spesifikke politiske uenigheter.

Konsekvensen av denne politikken er imidlertid stadig under debatt i Kongressen, hvor en gruppe lovgivere nylig har uttrykt sin misnøye gjennom et brev til president Joe Biden. De kritiserer Sør-Afrikas dypere militære forhold til Russland og felles øvelser med Kina og Russland, og peker på dette som et brudd på de statlige kravene som sier at handelsfordelsland ikke skal drive med aktiviteter som undergraver USAs nasjonale sikkerhet.

Denne situasjonen bringer frem et sentralt dilemma: Skal USA fortsette å finansiere et land som følger en utenrikspolitikk som ofte står i direkte motsetning til amerikanske interesser, eller bør amerikansk bistand revurderes for å reflektere disse geopolitiske realitetene? Slik står saken, og debatten er langt fra over.

Fra dollar til digitalt: BRICS lanserer «BRICS Pay» for global handel

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt