28. mai, 2024

Pakistan nye regjering i stormens øye: Statminister Sharifs prøvelser

Share

Pakistan står ved et vendepunkt, der den nyetablerte regjeringen ledet av Shehbaz Sharif møter en rekke uoverstigelige utfordringer som truer med å forverre landets politiske og økonomiske landskap.

Pakistans politiske landskap er preget av uro og usikkerhet etter at den nye regjeringen, ledet av statsminister Shehbaz Sharif, tok kontroll i en tid med dyp politisk splittelse og anklager om valgmanipulasjon. Ifølge en analyse fra National Interest, står Sharif, som nå begynner sin andre periode som statsminister, overfor et virvar av utfordringer. Disse inkluderer en skjør koalisjonsregjering, politisk ustabilitet, militærets økende innflytelse i politikken, økonomiske nedgangstider og sikkerhetstrusler. Disse problemene setter spørsmålstegn ved regjeringens evne til å håndtere de omfattende hindringene som ligger foran dem.

Sharifs regjering, som er støttet av en splintret koalisjon på seks partier, må navigere de komplekse farvannene av koalisjonspolitikk, samtidig som de forsøker å gjennomføre strenge økonomiske reformer. Dette er reformer som kan skape avstand til koalisjonspartnerne, som er nølende til å påta seg den økonomiske krisens byrder.

Situasjonen kompliseres ytterligere av opposisjonspartiet Pakistan Tehreek-e-Insaaf (PTI), som avviser regjeringens legitimitet etter anklager om valgfusk. Dette lovet dårlig for politisk stabilitet, ettersom PTI ser ut til å fortsette sin obstruksjon av regjeringens arbeid.

Les også: Pakistan: En ny aktør innen eksport av krigsfly

Militærets tungtveiende innflytelse i landets politikk presenterer også en formidabel utfordring. Med et historisk grep om «kongemaker»-rollen er det lite som tyder på at militæret vil redusere sin påvirkning, spesielt i spørsmål om sikkerhet og utenrikspolitikk. Dette står i veien for potensielle forbedringer i forholdet til India og andre tiltak for å adressere den økonomiske krisen.

Pakistan sliter med en dyp økonomisk krise, karakterisert av høy inflasjon, en eskalerende energikrise, lav økonomisk vekst og en voksende utenlandsgjeld. Uten nødvendige strukturelle reformer, ser regjeringen ut til å måtte ty til ytterligere låneopptak og redningspakker, som bare vil forlenge den økonomiske lidelsen.

Sikkerhetssituasjonen forblir også prekær, spesielt med hensyn til trusler fra Tehreek-i-Taliban Pakistan (TTP), som ser ut til å utnytte Afghanistan som et sikkert tilfluktssted. Til tross for press fra Islamabad, har tiltak fra Taliban-regjeringen mot TTP uteblitt, noe som ytterligere forverrer sikkerhetssituasjonen.

Landets fall på FNs Human Development Index, fra 161. til 164. plass, speiler en forverring innen menneskelig utvikling. Dette, kombinert med de overnevnte utfordringene, peker mot en fremtid fylt av usikkerhet og ustabilitet for Pakistan. Med en så kompleks og flerdimensjonal krise, står den nye regjeringen overfor en formidabel oppgave i å lede landet gjennom disse turbulente tider.

Dynamitt ved Durand: Taliban og al-Qaida presser på Pakistans dørstokk 🔒

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt