16. juli, 2024

Meningsmåling: Australiere tviler på Kinas hensikter

Share

Til tross for diplomatiske anstrengelser og økonomisk samarbeid, føler et flertall av australiere at Kina representerer en større sikkerhetsrisiko enn en økonomisk mulighet, viser ny rapport.

I en meningsmåling utført av den uavhengige tenketanken Lowy Institute i Sydney kommer det fram at selv om diplomatiske relasjoner mellom Australia og Kina nylig er gjenopptatt, forblir australiere skeptiske til Kinas rolle på verdensscenen. Bare 17 prosent av de spurte uttrykte tillit til at Kina vil handle ansvarlig internasjonalt, en svak økning fra 12 prosent i 2022, men fortsatt langt under nivåene før pandemien da annenhver australier stolte på Kina, skriver South China Morning Post.

Meningsmålingen omfattet 2 028 voksne australiere. De viste også en betydelig bekymring for at Kina kan utgjøre en militær trussel mot Australia i løpet av de neste tjue årene. Nesten tre fjerdedeler av respondentene anså dette som sannsynlig, med spenninger rundt Taiwan og Sør-Kinahavet som spesielle bekymringer.

Japan forblir det mest betrodde landet blant australiere for fjerde år på rad, etterfulgt av Frankrike, Storbritannia og USA. Tilliten til Kina plasserer seg bare over Russland og Nord-Korea i rangeringen, med bare 12 prosent av australierne som føler seg trygge på at Kinas president Xi Jinping vil gjøre det rette.

Les også: Australias marineplan: Å doble flåtestørrelsen

På tross av den lave tilliten til Kina, er det økende håp om forbedrede økonomiske bånd. Besøket til den kinesiske statsministeren Li Qiang i slutten av juni, etter utenriksminister Wang Yis fem dagers besøk i mars, forventes å styrke de økonomiske relasjonene. Dette inkluderer håp om oppheving av en uoffisiell treårig handelsblokade mot australske levende hummere.

Til tross for en forsiktig optimisme om bedre økonomiske forhold, mener litt over halvparten av australierne at Kina utgjør en større sikkerhetstrussel enn en økonomisk partner, en markant endring fra 2020 da 55 prosent så på Kina mer som en økonomisk alliert.

Denne meningsmålingen kaster lys over kompleksiteten i forholdet mellom Australia og Kina, der geopolitiske spenninger og forsvarsstrategier, som det australske oppkjøpet av atomdrevne ubåter innenfor AUKUS-partnerskapet, spiller en stadig større rolle i australiernes oppfatning av internasjonal sikkerhet.

Australia fordømmer Kinas aggressive manøvrer mot helikopter i FN-operasjon

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt