22. juni, 2024

Macron: Ukraina bør kunne bruke vestlige våpen mot russisk territorium

Share

Mens spenningene øker i Øst-Europa, har Frankrikes leder Macron tatt til orde for at Ukraina må få muligheten til å slå tilbake mot militære trusler inne i russisk territorium.

I en nylig uttalelse på statsbesøk i Tyskland argumenterte Frankrikes president Emmanuel Macron for at Kyiv bør få tillatelse til å «nøytralisere» russiske militærbaser. Disse basene har vært utgangspunkt for missilangrep mot Ukraina, rapporterer Le Monde.

Under en pressekonferanse med Tysklands kansler Olaf Scholz, understreket Macron at mens Ukraina bør kunne angripe militære mål, må angrep på sivile mål og andre ikke-militære mål i Russland unngås. «Vi mener de bør få tillate å nøytralisere militære steder hvor missiler blir avfyrt, og hvorfra Ukraina blir angrepet,» sa Macron.

Debatten om hvorvidt Ukraina skal få bruke vestlig levert langtrekkende våpen til å slå tilbake mot Russland inne i landets grenser har skapt splittelse blant Kyivs allierte. Tyskland har vært tilbakeholdne med å tillate grenseoverskridende militæraksjoner, delvis på grunn av frykt for direkte konflikt med atomvåpenstaten Russland. Også USA har tatt en lignende holdning.

Les også: Putins reise til Beijing, et nesespark til Vesten?

Macrons tydelige tone mot Russland har ført til spenninger i hans forhold til Scholz, særlig etter at han ikke utelukket å sende tropper til Ukraina. Scholz poengterte etter Macrons uttalelser at bruk av våpen levert til Ukraina «alltid må være innenfor rammen av internasjonal rett.»

Denne striden kommer på et tidspunkt hvor president Vladimir Putin har advart om «alvorlige konsekvenser» dersom vestlige land tillater Ukraina å bruke deres våpen til å slå til mot Russland. Kremlin har også uttrykt skadefryd over de vedvarende uenighetene i vesten.

På tross av disse spenningene forsøkte Macron og Scholz å presentere en samlet front under deres felles pressekonferanse i Meseberg, utenfor Berlin, og insisterte på at de var enige om en rekke saker. Det ble imidlertid ikke gjort noen nye umiddelbare kunngjøringer angående støtte til Ukraina under besøket.

Russland sender skarp advarsel til Frankrike om Ukraina

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt