13. juni, 2024

Kunngjør milepæl for Kinas middelklasse

Share

Kinas middelklasse teller nå 500 millioner personer, hevder statskontrollert avis.

Kina, som forsøker å øke innenlandsk forbruk for å stimulere økonomisk vekst og ikke minst gjøre landet mindre avhengig av eksport, ser på denne befolkningsgruppens kjøpekraft, kombinert med urbanisering og teknologisk innovasjon, som hoveddrivere for fremtiden.

Artikkelen, som stod på trykk i Economic Daily, ser ut til å være del av en serie for å styrke markedstilliten i verdens nest største økonomi, bemerker South China Morning Post.

Med henvisning til den amerikanske økonomen Walt Rostows vekststadier peker Economic Daily-artikkelens forfatter på at Kina befinner seg i en fase med høyt massekonsum med stort utviklingspotensial og global tiltrekningskraft.

Myndighetene i Beijing satser på at forbruket hos Kinas 1,4 milliard innbyggere skal drive frem økonomisk vekst, og har satt inn tiltak for å stimulere forbruket, blant annet subsidier for anskaffelse av nye biler og husholdningsapparater.

Forbruk stod for 82 prosent av fjorårets BNP-vekst, mens reallønnsveksten pr. innbygger steg med 6,1 prosent fra 2022, ifølge statistikken.

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt