22. juni, 2024

«Kronprinsen av fransk høyre» tar ungdommen med storm

Share

Jordan Bardella står i spissen for en høyrebølge blant ungdommer i fransk politikk, og hans popularitet blant unge velgere utfordrer gamle antakelser om politisk lojalitet og ideologisk tilhørighet.

Jordan Bardella, leder for det franske høyrepartiet Nasjonal samling (RN), har oppnådd betydelig popularitet blant unge velgere i Frankrike, melder Le Monde. Denne populariteten er bemerkelsesverdig, gitt partiets høyreorienterte politiske posisjonering og historiske kontroverser. Bardella, som overtok ledelsen etter Marine Le Pen i 2022, er bare 28 år gammel og synes å ha skapt en spesiell resonans blant unge velgere, som tidligere har vært skeptiske til slike politiske bevegelser.

Det er flere faktorer som spiller inn på Bardellas popularitet. For det første har han vært flink til å bruke sosiale medier til å nå ut til ungdommen, en strategi som ser ut til å bære frukter. På plattformer som TikTok og Instagram deler han innlegg som appellerer direkte til den yngre generasjonen. En nylig Le Monde-meningsmåling viser at om lag en tredjedel av velgere i aldersgruppen 18-24 år har tenkt å stemme på ham i de kommende europeiske valgene.

Ungdommens tiltrekning mot Bardella og RN kan også delvis forklares med en følelse av identifikasjon og representasjon. Bardella, som vokste opp i forstedene til Paris med en bakgrunn som ikke er ulik mange unge franskmenns, fremstår som en gjenkjennelig figur. Hans ungdom og hans enkle oppvekst gir ham en autentisk appell, spesielt blant unge velgere fra lignende sosioøkonomiske bakgrunner.

En annen vesentlig faktor er Bardellas evne til å fremstille seg selv som en fornyer av fransk politikk, distansert fra de tradisjonelle politiske figurene som mange unge ser på som frakoblede eller ineffektive. Dette har resultert i at han ikke bare har fanget oppmerksomheten til de som tradisjonelt stemmer på høyresiden, men også noen som føler seg neglisjert eller oversett av det politiske etablissementet.

Les også: Hemmelig kinesisk politistasjon avslørt i Frankrike: Dissident unnslapp så vidt tvangsretur

Det er imidlertid viktig å merke seg at Bardellas støtte hovedsakelig kommer fra de som faktisk planlegger å stemme. Blant unge er valgdeltakelsen tradisjonelt lav, og mange holder seg borte fra urnene. Dette antyder at selv om en betydelig andel av ungdommene støtter Bardella, representerer dette kanskje ikke en helhjertet endring i politiske holdninger blant all fransk ungdom.

Bardella har også vært målrettet i sin appell til ungdommer fra rurale og utkantområder, ofte de som føler seg mest neglisjert av urbane politikere. Dette har resultert i en følelse av en «gjenopprettet stolthet» og en oppfatning av at RN virkelig bryr seg om deres problemer, fra nedgangen i tilbudet i offentlige tjenester til utfordringer spesifikke for landbruks- og produksjonssektorene.

Til tross for denne støtten, er det kritiske røster som peker på de potensielt farlige aspektene ved Bardellas og RNs politikk, spesielt med tanke på innvandring og nasjonalisme. Kritikere advarer mot en enkel og populistisk tilnærming til komplekse problemer, som de mener kan føre til økt polarisering og sosial uro.

I sum, Bardellas popularitet blant unge franske velgere illustrerer en dypere politisk og sosial dynamikk som utfolder seg i Frankrike. Det viser hvordan yngre generasjoner, tross tidligere motstand mot høyreorienterte ideer, nå kan bli tiltrukket av nye former for politisk representasjon som synes å tale direkte til deres erfaringer og bekymringer.

Conflits’ sjefsredaktør: Samfunnsledere trenger geopolitisk trening 🔒

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt