13. juni, 2024

Kinas våpenkappløp skremmer USA, mens Russland lurer i skyggene

Share

Kinas «forbløffende raske» fremskritt innen romteknologi og kjernefysiske våpenkapasiteter utgjør en økende bekymring for amerikanske forsvarstopper, i en tid hvor Russland også fremstår som en uforutsigbar og farlig trussel.

I en nylig rapport fremhevet av DefenseOne, advares det om at Kinas fremskritt innen romteknologi og utviklingen av deres kjernefysiske triade skjer med forbløffende hastighet. Denne utviklingen omtales som en bekymringsful utvikling av ledere fra U.S. Strategic Command (STRATCOM) og Space Command, som også peker på Russland som en uforutsigbar og farlig trussel.

Under en høring for Senatets væpnede styrker komité, uttalte General Stephen Whiting, sjefen for U.S. Space Command, at både Kina og Russland utvikler mot-romvåpen i foruroligende fart. Han påpekte at USAs avhengighet av romressurser gjør landet sårbart, ettersom deres styrker er tilpasset et fredelig rommiljø, noe som ikke lenger reflekterer dagens trusselfylte realitet.

Whiting nevnte ikke direkte Russlands anti-satellittvåpen, men han adresserte indirekte spørsmålet om Russlands strategiske motivasjon for å bruke slike våpen, gitt at de også ville skade russiske satellitter. Han forklarte at det russiske militæret er mindre avhengig av rommet for sine operasjoner, ettersom de har andre kommunikasjonsmidler tilgjengelig som fiber og mikrobølgekommunikasjon.

Les også: Romsupermakten Russland faller ned til jorden

Financial Times rapporterer at Russland har et stort antall mindre, taktiske kjernevåpen, som brukes til å true motstandere. Samtidig har Biden-administrasjonen valgt å avslutte utviklingen av et amerikansk taktisk kjernevåpen, noe som har vekket frustrasjon blant enkelte republikanere.

På sin side er Kina sterkt avhengig av romressurser og har derfor stor interesse i å unngå et romangrep som vil skade satellitter uten. Kina har fulgt USAs fotspor i rommet for å sikre seg fordelene dette gir, spesielt i Stillehavet. Landet har også gjort raske fremskritt i å utvikle sin egen kjernefysiske triade, inkludert stealth-bombere.

Generalløytnant Anthony Cotton fra STRATCOM brukte uttrykket «forbløffende» for å beskrive Kinas hurtige utvikling av kjernefysiske kapasiteter, og anslår at Kinas arsenal vil vokse fra rundt 500 til så mange som 1.500 stridshoder innen 2035. Han påpekte også at andre kjernefysiske aktører som Nord-Korea og Iran, drar fordel av sitt samarbeid med Russland, noe som utgjør større trusler.

Både Whiting og Cotton argumenterte for nødvendigheten av full finansiering for å modernisere USAs kjernefysiske triade, inkludert programmer for erstatning av bombefly, ubåter, og interkontinentale ballistiske missiler. Dette er et omfattende tiltak som forventes å koste $1.5 trillioner over de neste 30 årene. Finansieringen av programmet for å modernisere USAs ICBM-missiler, kjent som Sentinel, har imidlertid blitt kontroversielt da det er forventet å koste 37 prosent mer enn tidligere estimater. Dette har utløst en nødvendig gjennomgang av prosjektet.

Kinas satellittrevolusjon: Neste stopp, global dominans

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt