16. juli, 2024

Jakten på IS i Tyrkia: Sikkerhetstiltak under lupen

Share

Tyrkias sikkerhetsstyrkers jakt på IS-mistenkte avdekker dype spenninger og dilemmaer i landets grensekontroll og internasjonale samarbeid.

I henhold til en rapport fra Le Monde, har det tyrkiske politiet intensivert jakten på individer mistenkt for forbindelser til terrororganisasjonen Islamsk stat (IS). Tyrkiske myndigheter rapporterte om arrestasjon av 147 mistenkte i 30 byer, et tall offentliggjort av innenriksminister Ali Yerlikaya. Denne opptrappingen følger etter en serie raid som har resultert i totalt 211 arrestasjoner siden det blodige terrorangrepet i Moskva, tatt på seg av IS’ filial i Afghanistan, Islamsk stat i Khorasan-provinsen (ISKP).

Yerlikaya har skrytt av tyrkisk politis innsats på X, og hevder at det har blitt gjennomført 1.329 operasjoner mot IS siden juni 2023, med 2.919 arresterte og 692 av disse fengslet. Likevel, i lys av rapporter om at Moskva-angriperne hadde reist via Tyrkia, reises det spørsmål om effektiviteten av Tyrkias tiltak mot internasjonal terrorisme.

Kritikken mot Tyrkia har ofte dreid seg om landets håndtering av grensekontroll, spesielt under den syriske borgerkrigen, da det ble kjent at utenlandske krigere slapp lett gjennom for å slutte seg til IS. Selv om de nylige operasjonene kan ses som et forsøk på å forbedre Tyrkias image, antyder eksperter at tiltakene kan være for lite, for sent. Dogu Eroglu, en undersøkende journalist, og Levent Kemal, en Midtøsten-konfliktspesialist, peker på Tyrkias langvarige utfordringer med å sikre sine grenser mot jihadistisk infiltrasjon.

Les også: På randen av kollaps? Den uiguriske terrorgruppen TIP vingeklippes av Taliban 🔒

Videre undergraver rapportene om angripernes reiser mellom Tyrkia og Russland Tyrkias posisjon. En talsperson for de tyrkiske sikkerhetstjenestene bemerket at angriperne «kunne reise fritt» på grunn av mangel på arrestordrer, en uttalelse som kaster lys over hullene i Tyrkias overvåkning og etterretningssamarbeid med andre nasjoner.

Selv om Tyrkias nylige aksjoner mot IS kan tolkes som et skritt i riktig retning, understreker de også behovet for en mer helhetlig og gjennomtenkt tilnærming til bekjempelse av terrorisme. Kritikere argumenterer for at Tyrkias innsats ofte virker reaktiv snarere enn proaktiv, med et etterlyst fokus på å forhindre radikalisering og demme opp for rekrutteringskanaler innad i landet.

Sammenfattet reflekterer Tyrkias nåværende situasjon et komplekst bilde av utfordringene landet står overfor i kampen mot internasjonal terrorisme. Mens myndighetene har tatt skritt for å adressere disse utfordringene, kreves det en dypere og mer omfattende strategi for å håndtere de underliggende årsakene og sikre effektivt samarbeid på tvers av landegrenser.

Skyggefinansiering: Avdekkingen av terrornettverkets globale økonomi 🔒

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt