13. juni, 2024

Hvorfor Trump nå er favoritten til å vinne det amerikanske valget

Share

I et politisk landskap som raskt endrer seg, står det amerikanske presidentvalget i 2024 som et kritisk øyeblikk for både USA og det internasjonale samfunnet.

Den anerkjente statsviteren Ian Bremmer kaster lys over det spennende og ofte uforutsigbare oppgjøret mellom President Joe Biden og tidligere president Donald Trump i en ny kronikk publisert i GZero Media.

Til tross for Bidens prestasjoner innen økonomi, arbeidsmarkedet og nasjonal sikkerhet, viser meningsmålinger at støtten blant amerikanerne er synkende. Bremmers analyse fremhever et komplekst sett med faktorer som bidrar til at Trump ser ut til å være i førersetet.

Selv med bekjempelsen av inflasjon og opprettholdelsen av lav arbeidsledighet under sin administrasjon, sliter Biden ifølge Bremmer med å tiltrekke seg velgernes gunst. Hans godkjenningsrating er uvanlig lav gitt de politiske suksessene, noe som speiles i meningsmålingene hvor han ligger bak Trump. Bremmer peker på flere nøkkelspørsmål, fra økonomi til helsevesen, hvor velgerne synes å foretrekke Trump over Biden, spesielt når det gjelder stadig høyere levekostnader, noe som utgjør en betydelig utfordring for Biden.

Videre adresserer Bremmer den juridiske stormen som omgir Trump, med flere tiltaler som kunne overskygget hans kampanje. Imidlertid har nylige rettsavgjørelser, inkludert Høyesteretts beslutning om å vurdere Trumps krav om presidentimmunitet, samt avgjørelser som opprettholder hans kandidatur, tilsynelatende lettet på disse risikoene. Dette, ifølge Bremmer, kan ha styrket Trumps posisjon ved å fjerne noen av de største politiske risikoene som potensielt kunne ha stått i veien for hans presidentkandidatur.

Partienes samhold og dynamikken rundt tredjepartskandidater spiller også en viktig rolle i valgets utfall. Trump nyter solid støtte, mens Biden møter utfordringer med å engasjere og mobilisere demokratiske velgere. Bremmers analyse tyder på at intern uenighet i Det demokratiske partiet, sammen med mulig stemmespredning til tredjepartskandidater, kan komplisere Bidens vei til gjenvalg.

Bremmers kronikk avslører et valg preget av usikkerhet, med mange faktorer og utfordringer som kandidatene må navigere. Selv om Trump for øyeblikket ser ut til å ha overtaket, gjenstår det mange måneder av kampanjen, og det amerikanske politiske landskapet er kjent for sin uforutsigbarhet. Med begge kandidaters fokus på å gjøre valget til en folkeavstemning mot motkandidaten, står presidentvalget i 2024 som et avgjørende øyeblikk som vil forme USAs retning for fremtiden.

– Republikanerne vil faktisk gi mer hjelp til Ukraina enn Demokratene, sier Trump-rådgiver til Geopolitika 🔒

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

3 KOMMENTARER

Les mer

Siste nytt