28. mai, 2024

Historisk vending: Japan forlater negativ rentepolitikk

Share

Bank of Japan tar et avgjørende skritt mot økonomisk stabilisering ved å avslutte de negative rentene, et tiltak som signaliserer en ny fase i landets pengepolitikk.

Reuters rapporterer at Bank of Japan (BOJ) annonserte tirsdag en historisk beslutning om å avslutte åtte år med negative renter, et trekk som markerer slutten på en æra preget av en uortodoks rentepolitikk med mål om å stimulere vekst gjennom massiv monetær stimulans. Til tross for at dette representerer Japans første renteøkning på 17 år, forblir rentenivået nær null. Dette skyldes en forsiktig tilnærming fra sentralbankens side, motivert av en skjør økonomisk oppgang som nødvendiggjør en gradvis tilstramming av lånekostnadene, ifølge analytikere.

Japan følger nå etter resten av verdens sentralbanker ved å forlate bruk av negative renter. Dette avslutter en global trend hvor myndigheter har søkt å fremme økonomisk vekst ved hjelp av billig penger og innovative finansielle verktøy. Frederic Neumann, sjeføkonom for Asia hos HSBC i Hongkong, kommenterte at BOJs avgjørelse representerer et forsiktig skritt mot en normalisering av pengepolitikken. Han påpekte spesielt at avviklingen av de negative rentene signaliserer BOJs optimisme om at Japan har brutt ut av sin langvarige deflasjonsspiral.

BOJ har fra og med 2016 pålagt en 0,1% rente på visse typer overskuddsreserver som finansinstitusjoner har plassert hos sentralbanken. Denne politikken ble opphevet, og sentralbanken introduserte overnattsrenten som sin nye styringsrente, med en målsetting om å holde denne innenfor et spektrum på 0 til 0,1% – delvis oppnådd ved å tilby 0,1% rente på innskudd hos sentralbanken.

Les også: Kun kontanter gjelder: New Yorks boligmarked lukker døren for gjennomsnittsborgere

Videre har BOJ valgt å avslutte sin politikk for kontroll av rentekurven (YCC), som siden 2016 har satt et øvre tak for langsiktige renter nær null. Til tross for dette, vil sentralbanken fortsette å kjøpe statsobligasjoner i omtrent samme omfang som tidligere, og vil øke kjøpene dersom rentene stiger raskt. BOJ har også besluttet å stanse kjøp av høyrisikoaktiva, som børshandlede fond (ETF) og japanske eiendomsinvesteringstrusts.

Med inflasjon som har ligget over BOJs 2% mål i mer enn et år, hadde mange aktører i markedet forventet en slutt på de negative rentene innen mars eller april. BOJ har uttalt at de forventer at de gunstige finansielle forholdene vil vedvare en stund fremover, noe som indikerer at eventuelle fremtidige renteøkninger vil være moderate.

Denne nyheten kommer i en periode med volatilitet i de japanske aksjemarkedene, og en svekkelse av yen til nesten 150 mot dollaren. Investorer ser ut til å tolke BOJs forsiktige veiledning som et tegn på at rentegapet mellom Japan og USA ikke vil bli vesentlig redusert med det første. Oppmerksomheten er nå rettet mot BOJs guvernør Kazuo Uedas pressekonferanse etter møtet for indikasjoner på fremtidige renteøkninger.

Konsekvensene er store, ettersom en økning i obligasjonsrentene vil øke kostnadene knyttet til å finansiere Japans omfattende offentlige gjeld, som er den største blant verdens i-land. En avslutning på verdens siste kilde til billig finansiering kan også ryste de globale finansmarkedene, da japanske investorer kan begynne å flytte investeringer tilbake til hjemlandet i jakten på avkastning.

Sentralbankene tror fortsatt på gull

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt