28. mai, 2024

Halvlederhåp: India setter kursen mot global teknologiledelse

Share

Gjennom satsingen på en fullverdig halvlederindustri, tar India et gigantsprang mot å bli en sentral aktør i global teknologiinnovasjon.

I en nylig artikkel fra The Diplomat belyses Indias ambisiøse planer om å gjøre et inntog i den globale halvlederindustrien, med mål om å utvikle et helhetlig økosystem som omfatter alt fra design til produksjon av halvledere. Dette initiativet markerer starten på en ny æra for landets teknologiske fremmarsj, og posisjonerer India som en nøkkelspiller i det internasjonale teknologikappløpet.

Med en betydelig innflytelse som et av verdens største markeder for elektronikk, samt en viktig kilde til teknisk ekspertise, tar India en aktiv rolle i den globale geopolitikken knyttet til halvlederproduksjon. Landet ser det økonomiske potensialet og den geostrategiske viktigheten av halvlederteknologi, og tar sikte på å bygge et robust økosystem som kan håndtere utfordringene og mulighetene i den globale verdikjeden for halvledere.

Lært av utfordringene under COVID-19-pandemien, har India lagt en strategi for å utvikle et komplett halvlederøkosystem. Dette inkluderer forskning og utvikling, fabless chip-making (selskaper som designer og utvikler halvledere og mikrochiper, men som ikke eier egne fabrikker for å produsere dem), design, og fabrikasjon, samt levering av utstyr og utvikling av et talentbasseng, i stedet for å fokusere på enkeltaspekter av industrien.

India Semiconductor Mission (ISM) ble lansert i 2021, og tilbyr betydelige subsidier og et gunstig næringslivsmiljø for industrielle aktører. Dette signaliserer begynnelsen på Indias halvlederæra, med landet posisjonert til å bli et pålitelig knutepunkt i den globale forsyningskjeden, spesielt i lys av geopolitisk uro mellom verdensmakter.

Les også: India: Forholdet til Russland kjølner i geopolitisk krysspress

Den globale verdikjeden for halvledere er tradisjonelt konsentrert i USA og dets allierte – spesielt Nederland, Japan, Sør-Korea og Taiwan – samt Kina. Pandemi-relaterte forstyrrelser og geopolitiske usikkerheter har imidlertid ført til at produsenter ser etter alternativer for å diversifisere sine forsyningskjeder. India og visse Sørøst-asiatiske land har blitt foretrukket for bak-ende montering og testing, med potensial for fremtidig front-ende produksjon.

ISM-politikkrammeverket har spilt en nøkkelrolle i å tiltrekke seg investeringer og selskaper for chipmontering og fabrikasjon, med regjeringen som tilbyr betydelig kapitalstøtte og insentiver for å sette opp perifer infrastruktur. Dette har vekket global interesse og styrker Indias attraktivitet som en destinasjon for strategisk halvlederproduksjon.

Utviklingene innen Indias halvlederprogram viser en økende tillit til landets planer og potensial i industrien. Partnerskap med nøkkelaktører som Cadence og Synopsys under Design Linked Incentive-ordningen, samt fokus på å utvikle et talentbasseng og støtte til fabless gründerbedrifter, understreker landets innsats for å bli en pålitelig og strategisk aktør i den globale halvlederindustrien.

Med disse tiltakene, kombinert med strategiske statlige politikker og internasjonale partnerskap, er India godt posisjonert til å bli et sentralt nav i det globale halvlederøkosystemet. Landets innsats vil ikke bare bidra til å styrke den globale forsyningskjeden, men også sikre Indias rolle som en innovasjonsleder i halvlederindustrien i årene som kommer.

Det andre kvartalet av det tredje årtusenet tilhører India

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt