16. juli, 2024

«Fredsmøte» i Beijing: Xi og Orban diskuterer Ukraina

Share

Kinas president Xi Jinping og Ungarns statsminister Viktor Orban møttes nylig for å diskutere veien mot fred i Ukraina, med vekt på en våpenhvile og direkte samtaler mellom de stridende partene.

Kinesiske president Xi Jinping og Ungarns statsminister Viktor Orban møttes nylig for å fremme en våpenhvile og direkte samtaler mellom Ukraina og Russland. Orbans overraskende besøk i Beijing er en del av hans bredere «fredsoppdrag,» etter hans reiser til Kyiv og Moskva. Ungarn, som har overtatt det roterende formannskapet i Det europeiske råd, øker sine meklinger, men deres forslag om våpenhvile har ennå ikke fått gjennomslag hos de stridende partene, skriver South China Morning Post.

Både Kina og Ungarn har nære bånd til Russland og støtter innsatsen for å legge til rette for forhold for direkte forhandlinger. Xi understreket viktigheten av en våpenhvile og en politisk løsning på konflikten, og fremhevet Kinas aktive arbeid for fred. Han oppfordret det internasjonale samfunnet til å skape forhold som fremmer dialog, og til at stormaktene bidrar positivt til å løse krisen.

Les også: Geopolitisk polarisering i Balkan avslørt i ny meningsmåling

Orban roste Kinas fredsinnsats og anerkjente den viktige rollen Beijing kan spille for å oppnå fred i Ukraina. Til tross for Ungarns kontroversielle standpunkt innen EU når det gjelder støtte til Ukraina, viser Orbans diplomatiske innsats sin tro på Kinas innflytelse, sammen med USA og EU, for å avslutte konflikten.

I en bredere sammenheng diskuterte møtet mellom Xi og Orban også behovet for å forbedre forholdet mellom Kina og EU, som har vært anstrengt av handelskonflikter og forskjellige standpunkter om Ukraina.

Orbans støtte til Kinas fredsinitiativ og motstand mot «blokkkonfrontasjon» styrker Ungarns strategiske samarbeid med Beijing. Lederne drøftet også utvidet samarbeid under Kinas Belte-og-vei-initiativ, og styrket deres omfattende strategiske partnerskap.

Kinesiske milliarder strømmer inn i Ungarns økonomi

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt