22. juni, 2024

Feilskjær i USAs halvlederpolitikk: Hvordan kontrollene styrker Kina

Share

USAs eksportkontroll har feilet i sitt mål om å begrense teknologisk fremgang hos potensielle motstandere. Den har styrket Kina mer enn den har beskyttet USAs interesser, og kan true deres økonomiske og teknologiske sikkerhet.

I en kronikk publisert i The Diplomat nevner Matthew Schleich og Thibault Denamiel, begge forskere ved den amerikanske tenketanken Center for Strategic and International Studies, de utfordringene USA står overfor med sine eksportkontroller av halvledere. De argumenterer med at selv om hensikten bak politikken er å bevare nasjonal sikkerhet ved å hindre at avanserte teknologier faller i gale hender er god, har de faktiske effektene vist seg å være både kontraproduktive og skadelige for USAs teknologiske forsprang.

Schleich og Denamiel påpeker at når Washington implementerer disse kontrollene ensidig, uten støtte fra internasjonale allierte, oppnår de motsatt effekt. For eksempel, da USA strammet inn på eksport av utstyr til halvlederproduksjon i 2022, fortsatte land som Nederland og Japan å levere identisk utstyr til Kina. Dette resulterte i en periode hvor amerikanske selskaper ikke bare mistet verdifull omsetning, men også så et tap av markedsandeler og omdømme.

Forfatterne kritiserer videre det de ser som en korttenkt tilnærming. Ved aggressivt å forsøke å undertrykke kinesisk innovasjon gjennom handelsrestriksjoner, skader USA i realiteten sin egen bransje. Denne tilnærmingen har akselerert Kinas innsats for å bli selvforsynt innenfor halvlederteknologi, noe som potensielt kan svekke USAs teknologiske dominans på lengre sikt.

Les også: Kina lanserer gigantfond på 48 milliarder dollar for å styrke halvlederproduksjonen

Kronikken fremhever også problemet med USAs forsøk på å utvide bruk av «Foreign Direct Product Rules» (FDPR), som tillater USA å kontrollere eksport av produkter laget i utlandet som bruker amerikansk teknologi. Selv om dette virker som en umiddelbar løsning på mangelen på multilateral støtte, argumenterer Schleich og Denamiel for at dette tiltaket er upopulært blant allierte og underminerer USAs internasjonale relasjoner.

Schleich og Denamiel foreslår at for å virkelig styrke sin økonomiske sikkerhet og bevare teknologisk lederskap, må USA endre sin strategi. De oppfordrer til en økt innsats for å multilateralisere økonomiske sikkerhetsverktøy. Dette innebærer å arbeide tettere med partnere og allierte for å sikre at restriktiv politikk harmoniseres, slik at ikke andre land enkelt kan fylle tomrommet som USA etterlater.

Videre bør USA fokusere på å beskytte de mest sensitive teknologiene gjennom presise og målrettede kontroller, fremfor å utvide brede og omfattende handelsrestriksjoner som kan være skadelige. Gjennom et slikt fokus vil USA kunne opprettholde en sterk industriell base og samtidig forsterke sin posisjon i det globale kappløpet om teknologisk overlegenhet.

I denne kronikken trekker Schleich og Denamiel frem viktigheten av en klok og strategisk tilnærming til handelsrestriksjoner og teknologikontroll, og understreker behovet for samarbeid fremfor ensidige tiltak for å sikre langsiktig suksess og sikkerhet i en tid preget av intens global teknologisk rivalisering.

Halvledernes sentrale rolle i global geopolitikk 🔒

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt