14. juli, 2024

Euronews under nytt Orban-tilkyttet regime: Frihet eller kontroll?

Share

Eierskapsendringene i Euronews har utløst bekymringer om kanalens journalistiske uavhengighet og objektivitet under påvirkning av nye politisk tilknyttede investorer.

Euronews, en paneuropeisk nyhetskanal, har nylig gjennomgått store endringer etter at Alpac Capital, et investeringsfond basert i Portugal, kjøpte opp kanalen i 2022. Dette skiftet i eierskap har ført til en flytting av hovedkontoret fra Lyon, Frankrike, til Brussel, Belgia, og en omstrukturering som har påvirket både personalet og driftsmodellen.

Det er imidlertid finansieringen bak oppkjøpet som har vekket særlig oppmerksomhet. Ifølge Le Monde og samarbeidspartnere fra Direkt36 og Expresso, er finansieringen delvis levert av investeringsfirmaer nært knyttet til Ungarns statsminister Viktor Orban. Dokumenter viser at Széchenyi Funds, en ungarsk suverenitetsfond, har investert betydelige summer i et venturekapitalfond opprettet for å finansiere overtakelsen av Euronews. Denne forbindelsen til Ungarn er ikke tidligere offentliggjort og reiser bekymringer om potensiell politisk innflytelse over kanalens journalistiske uavhengighet.

Les også: Slovakia svinger østover: Velger pro-russisk president

Disse bekymringene er forsterket av en historisk kontekst hvor den ungarske regjeringen, ledet av Orban, tidligere har vært involvert i å forme medielandskapet i Ungarn på en måte som mange ser på som undergravende for pressens frihet. Involveringen i Euronews, en kanal som når ut til over 400 millioner hjem i 160 land, markerer en signifikant utvidelse av denne innflytelsen.

Overgangen av Euronews’ redaksjonelle og støttefunksjoner til Brussel, beskrevet som en strategisk flytting for å være nærmere de europeiske institusjonene, sammenfaller også med strategiske og økonomiske beslutninger som å plassere back office-funksjoner i et land med lavere kostnader. Denne typen endringer kan ha langvarige effekter på kanalens operasjonelle og redaksjonelle integritet.

Til tross for de omfattende endringene, understreker ledelsen i Euronews at kanalens redaksjonelle uavhengighet forblir intakt. Men tilføyelsen av nye eiere og omstrukturering av virksomheten fortsetter å vekke diskusjon og bekymring blant journalistene og den bredere offentligheten om fremtiden for en av Europas mest sentrale nyhetskilder.

Fra Vilnius til verden: En lekse i motstand mot kinesisk desinformasjon🔒

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt