16. juli, 2024

Estland leder an med kostnadseffektiv droneteknologi

Share

Estland står i spissen for utviklingen av neste generasjons militærteknologi, med særlig vekt på kostnadseffektive drone- og ammunisjonssystemer. Landet tar i bruk lokale ressurser og internasjonale erfaringer for å forme sin forsvarsstrategi.

Estland markerer seg som en innovativ kraft i utviklingen av droneteknologi, med særlig fokus på kostnadseffektive løsninger, skriver DefenseOne. Landet, med bare 1,3 millioner innbyggere, har tatt i bruk erfaringer fra Ukraina for å utforme nye militære doktriner og treningsregimer for ubemannede systemer. Dette skjer i skyggen av en potensiell russisk invasjon.

Aivar Hanniotti, som leder det estiske militærets droneutvikling, forteller at hans team nå jobber med en rekke oppdateringer til Estlands drone- og mot-droneteknologier. Mye av arbeidet utføres av Estlands forsvarsforbund, en frivillig organisasjon som fungerer som en militær hjelpestyrke.

Ett av prosjektene er «Angry Hedgehog», en kortrekkende kamikazidrone som ligner på de dronene Ukraina bruker. Disse dronene, utrustet med en rekkevidde på opptil 14 kilometer, skal ha kunstig intelligens for å guide dem det siste stykket mot målet. Hanniotti avslørte at dronen vil koste under 1000 euro og benytte europeiske komponenter, en brøkdel av prisen sammenlignet med lignende amerikanske systemer.

Estonia planlegger også å utvikle et rimelig missil for å effektivt kunne ta ut droner, med en teoretisk pris på 2000 euro. I tillegg arbeider Hanniotti med å implementere et håndholdt dronesporingssystem for hver avdeling fra neste år.

Les også: India går til anskaffelse av hjemmeproduserte kamikazedroner

Prosjektene i Estland er ikke bare kostnadseffektive. Mellom 2024 og 2027 vil landet bruke 220 millioner euro på slike kamikazedroner, en del av en større satsing på 529 millioner euro for indirekte ildsystemer.

Nye teknologier reiser spørsmål om hvilke taktikker som skal brukes og hvilke enheter som bør bruke dem. Estiske infanteritropper eksperimenterer for eksempel med droneoperatører som speider etter skjulte fiender. Den estiske hæren tester også hvordan droner kan støtte artilleriet, ved å koble artilleriets ildledere sammen med dronenheter for å raskere målrette fiendtlige formasjoner.

Estland planlegger også å opprette en spesialenhet for å operere kamikazedroner, noe som kan være den første slike enheten i en NATO-hær. En ny droneopplæringssenter er også under planlegging, og skal også fungere som et testområde for nye teknologier innen elektronisk krigføring.

I tillegg til militære initiativer, spiller sivilsamfunnet i Estland en aktiv rolle i å støtte Ukraina. Medlemmer fra forsvarsforbundet leverer jevnlig forsyninger, inkludert droner, til ukrainske enheter.

Hanniotti fremhever at deres tilnærming til teknologiutvikling og -implementering er preget av raskere progresjon sammenlignet med tilsvarende amerikanske initiativer, noe som er delvis drevet av den sivile og frivillige naturen til Estlands forsvarsforbund.

– Vi er vant til å klare oss med små midler, og vi ønsker raskere resultater, sa han.

Pentagon vil masseprodusere droner

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt