28. mai, 2024

Islamisme-ekspert: Hamas vil ikke ha fred og må bekjempes 🔒

Share

En gruppe av eksperter og teologer jobber sammen for å anvende islamsk teologi som et verktøy for å bekjempe islamistisk terrorisme. Men noen islamistgrupper, inkludert Hamas, kan ikke reformes.

Selv om islamistisk terrorisme og jihadisme har vært overskygget av andre geopolitiske hendelser de siste årene, har trusselen på ingen måte forsvunnet. Tvert imot, jihadistene fortsetter å ekspandere og utvide sitt fotavtrykk i flere viktige regioner, inkludert i Afrika, Midtøsten og Sør- og Sentral-Asia.

I tillegg har flere mindre terrorhendelser funnet sted i Europa over de siste årene. Flere planlagte større terroroperasjoner har også blitt avverget av diverse sikkerhetstjenester på kontinentet. Terrortrusselnivået er fortsett høyt i flere europeiske land med ingen tegn til forbedringer i nærmeste fremtid.

Det er derfor nå viktigere enn noensinne å forstå de religiøse imperativene som driver de ekstreme holdningene til islamistiske terrorister. I denne sammenhengen finnes det en tenketank i London, kalt Islamic Theology of Counter Terrorism (ITCT). Denne organisasjonen er spesialisert i bruken av islamsk teologi for å motarbeid islamistisk ekstremisme og bekjempe islamistisk terrorisme. Den har en bred ekspertbase, som spenner over flere forskjellige religiøse troer og etniske bakgrunner.

Geopolitika har hatt en grundig samtale om et bredt spekter av temaer knyttet til islamistisk ekstremisme, terrorisme og jihadisme med ITCTs underdirektør, Faran Jeffery. Han er en uavhengig observatør og ekspert på bekjempelse av terrorisme, kontraekstremisme og sikkerhetsrelaterte saker. Han overvåker nøye jihadistgrupper i Afghanistan-Pakistan-regionen og Midtøsten og Nord-Afrika (MENA)-regionen, med spesielt fokus på Islamsk stat (IS) og al-Qaida-tilknyttede grupper. Han er også ekspert på åpen kildeetterretning (OSINT) og terrorpropaganda.

Jeffery er en ettertraktet foreleser og ofte sitert i internasjonale medier om sikkerhet og geopolitiske spørsmål knyttet til islamistisk terrorisme. Han er også svært aktiv på sosiale medier og er kjent for å ikke vike unna for å si sine meninger, selv i politiske minefelt. Han er blant annet svært kritisk til Hamas og mener at det israelske invasjonen av Gaza har vært helt nødvendig for å bekjempe en terrorgruppe som ikke ønsker å finne en løsning på konflikten med Israel.

Intervjuet, som er delt inn i åtte deler, dekker følgende temaer:

  1. Ideologien til Hamas og krigen mellom Israel og Hamas (denne delen)
  2. Bruken av islamsk teologi for å motvirke islamistiske ekstremisme og terrorisme
  3. Andre tiltak for å forbygge terrorisme
  4. Sosiale medier og islamistisk ekstremisme
  5. Åpen kildeetterretning (OSINT)
  6. Teknologi og sikkerhet, inkludert bruk av droner som antiterror-tiltak
  7. Fremtidige trender innen islamistisk ekstremisme og terrorisme
  8. Utviklingen av terrortrusselen i Afghanistan-Pakistan-regionen

– Hva mener du om ideologien til Hamas? Hvor i spekteret av islamisme og jihadisme befinner gruppen seg?

Les også: Alarmklokkene ringer: Stigende sannsynlighet for IS-angrep i Europa 🔒

Vil du lese mer? Tegn et abonnement i dag, samtidig som du hjelper oss med å lage flere nyhet- og dybdesaker om internasjonale relasjoner, geopolitikk og sikkerhet

Hvordan Israel-Hamas-krigen avdekker Vestens tilbakegang

Les mer

Siste nytt