16. juli, 2024

Russland-sanksjoner gir vekst i nabolandene

Share

Vestlige sanksjoner mot Russland har ført til at flere eks-sovjetiske land nå fyller tomrommet, noe som gir økonomisk vekst i regionen.

En ny rapport fra Oxford Economics peker på at økt handel med Russland vil styrke veksten i Kaukasus og Sentral-Asia (CCA) i 2024-2025. Vestlige sanksjoner og restriksjoner mot Russland har åpnet nye markedsmuligheter for disse regionene, ifølge økonomen Tatiana Orlova, skriver IntelliNews.

Rapporten viser at sanksjonene har ført til at handel mellom Russland og CCA har økt. Ved å omgå EU-restriksjoner på russiske varer og finansinstitusjoner, har land som Armenia og Usbekistan sett en betydelig økning i eksport til Russland. Armenia tredoblet sine forsendelser, mens eksporten fra Usbekistan økte med 52 prosent i 2022.

Noen land har også utnyttet fraværet av vestlige selskaper fra Russland ved å utvide sine egne produksjonssektorer. For eksempel har Kirgisistan sett en vekst i tekstil på 42 prosent i 2022. Denne veksten i produksjon er forventet å fortsette, spesielt ettersom Russlands økonomi er ventet å vokse med 3,6 prosent i 2024.

Kazakhstan og Aserbajdsjan har også økt sin eksport til EU ved å erstatte deler av EUs import fra Russland. Dette forventes å fortsette i 2025-2026, noe som vil styrke deres eksportinntekter ytterligere.

Rapporten påpeker at selv om ikke all vareeksport til Russland er forbudt, har sanksjonene gjort det kostbart og upraktisk å eksportere varer direkte til Russland. Dette har gitt CCA-landene mulighet til å fylle nye nisjer. Importen til regionen fra land som har innført eksportforbud mot Russland, har også økt. Armenia, for eksempel, har sett en økning på 55 prosenter i import fra store EU-land i 2022.

Les også: Står Armenia alene? En fremtid uten Russlands beskyttelse

Interessant nok, viser detaljert forskning at bare en liten andel av Kazakhstans eksportvekst til Russland kan tilskrives sanksjonerte varer. Dette tyder på at CCA-landene også eksporterer flere egenproduserte varer. Samtidig har de brukt Vestens tilbaketrekning fra Russland som en mulighet til å styrke sine produksjonssektorer.

I tillegg til økt eksport, har importen fra Russland til regionen vist varierende trender. Mens Armenia, Georgia og Aserbajdsjan opplevde en betydelig økning i importvolum fra Russland i 2022, var Kazakhstans import nærmest uendret. Usbekistan, på sin side, så en mer moderat vekst i import på 13 prosent i 2022.

Rapporten fremhever også at handelen med Kina har økt, særlig for Kazakhstan, som har forbedret sin transport- og logistikk-infrastruktur. Kinesisk eksport til Armenia, Georgia og Usbekistan har økt betydelig i 2022-2023. Aserbajdsjan har nesten doblet sin eksport til Tyrkia siden 2021, mens andre CCA-land har hatt mindre suksess i det tyrkiske markedet.

Til slutt ser Oxford Economics et potensial for rask vekst i handel og investeringer i regionen, spesielt hvis Armenia og Aserbajdsjan lykkes med å signere en fredsavtale. Dette kan åpne for utvikling av infrastruktur knyttet til den transkaspiske internasjonale transportkorridoren, som vil gi fordeler for landene ved Kaspihavet og Svartehavet, inkludert Kazakhstan, Aserbajdsjan, Georgia og Tyrkia.

Kontroversiell lov vedtatt i Georgia: Et geopolitisk skifte mot Russland? 🔒

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt