28. mai, 2024

Biden i motbakke: Velgerne vender seg mot Trump

Share

En ny meningsmåling peker på en utfordrende vei fremover for Biden åtte måneder før presidentvalget.

En nylig meningsmåling utført av New York Times og Siena College avdekker en dyptgående skepsis blant velgerne mot President Joe Bidens lederegenskaper, samtidig som den viser en foretrukket støtte til Donald J. Trump foran det kommende presidentvalget. Denne meningsmålingen, som gir et bilde av den politiske atmosfæren i USA åtte måneder før valget, belyser en rekke utfordringer for Biden, inkludert en markant misnøye over landets retning og en splittet støtte innad i hans eget parti.

Ifølge målingen uttrykker 47 prosent av velgerne en «sterk misnøye» med Bidens håndtering av sin presidentrolle, en prosentandel som er høyere enn på noe annet tidspunkt under hans presidentskap. Dette antyder en voksende frustrasjon blant velgerne, som også reflekteres i at kun en fjerdedel av de spurte mener at landet beveger seg i riktig retning. Mer enn dobbelt så mange velgere mener at Bidens politikk har påvirket dem negativt sammenlignet med de som mener de har hatt nytte av den. Dette stemningsbildet er ytterligere forsterket av at et flertall av velgerne vurderer økonomien som dårlig.

Interessant nok viser målingen at Trump har en sterkere samling av sin velgerbase sammenlignet med Biden. Trump nyter en støtte på 97 prosent blant de som stemte på ham i 2020, mens Biden kun har sikret seg 83 prosent av sine tidligere velgere, med 10 prosent som nå sier de støtter Trump. Dette illustrerer en betydelig utfordring for Biden i å mobilisere og forene sin egen velgerbase.

Det fremkommer også at demokratiske velgere er delt i sitt syn på om Biden, som nå er 81 år gammel, bør lede partiet i et nytt valg. Motstanden er særlig sterk blant velgere under 45 år. Denne splittelsen i det demokratiske partiet, kombinert med en generell uro for landets retning, setter Biden i en utfordrende posisjon i forkant av valget.

Målingen avdekker videre at Trump har klart å erodere den historiske fordelen demokratene har hatt blant ikke-hvite arbeiderklassevelgere som ikke har høyere utdannelse. Mens Biden vant 72 prosent av disse velgerne i 2020, viser nåværende tall at han kun leder knapt foran Trump blant ikke-hvite velgere uten høyskolegrad, med 47 prosent mot 41 prosent.

Til tross for disse utfordringene, er det verdt å merke seg at det fortsatt er mange måneder igjen til valget, og politiske dynamikker kan endre seg raskt. Meningsmålinger som denne gir viktige innsikter, men de er øyeblikksbilder som kan evolvere over tid. For Biden og demokratene, vil de kommende månedene være avgjørende for å samle partiet og rette opp i velgernes tvil om lederskapet og retningen for landet.

Så stor ledelse har Trump

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt