13. juni, 2024

Benny Gantz trekker seg: Stiller spørsmål ved Israels kurs i Gaza

Share

Etter lang tids indre konflikter har Benny Gantz forlatt Netanyahus regjering, og setter dermed spørsmålstegn ved regjeringens fremtidige strategi i Gaza. 

Benny Gantz, tidligere generalstabssjef og leder for det sentrumsorienterte partiet Nasjonal Enhet, har trukket seg fra Israels enhetsregjering. Han mener regjeringen er lammet av situasjonen i Gaza og oppfordrer til tidlige valg. Gantz forlot regjeringen søndag, og hans avgjørelse markerer et brudd med statsminister Benjamin Netanyahu og hans allierte på ytterste religiøse høyrefløy, melder Le Monde.

Siden Hamas’ angrep den 7. oktober 2023, har Gantz vært en selvutnevnt «beskytter» mot ytterligere eskalering og har forsøkt å påvirke regjeringens kurs fra innsiden. Han hevder imidlertid at Netanyahu hindrer en «sann seier» og misbruker situasjonen for personlig politisk gevinst. Gantz’ avgang svekker muligheten for en ny avtale med Hamas og kompliserer forholdene ytterligere.

Regjeringens koalisjon, bestående av Israels høyrefløy, inkludert religiøse fundamentalister, har et flertall med 64 av 120 seter i Knesset og kan juridisk sett sitte ved makten til 2026. Likevel har regjeringen siden angrepet i oktober vært politisk svekket, og bærer ansvaret for statens historiske kollaps under Hamas’ fremstøt.

Les også: Al-Qaida omfavner anti-Israel protester i Vesten

Gantz har også tidligere presset på for en kort våpenhvile som i november 2023 førte til løslatelsen av om lag 100 gisler fra Gaza-stripen. Hans avgang kan derfor redusere mulighetene for lignende forhandlingsresultater i fremtiden. Under en pressekonferanse beklaget han til familiene til gislene og erkjente delvis ansvar for feilslagene i regjeringens strategi.

Den politiske situasjonen i Israel er ytterligere komplisert av strategiske beslutninger som tas av et krigskabinett hvor Netanyahu nå kan operere uten motstand fra Gantz. Nasjonens sikkerhetsminister, Itamar Ben-Gvir, som er kjent for sin ekstreme holdning mot palestinerne, har uttrykt ønske om en total krig mot dem, noe som speiler spenningene i regjeringens interne dynamikk.

Etter Gantz’ uttreden er det nå tydelig at Netanyahu kan oppløse krigskabinettet og ta viktige militære beslutninger med et mer begrenset råd, før han søker tilslutning fra sine mest nølende ministre.

Situasjonen i Israel er ytterligere opphetet med folkelige protestbevegelser som har begynt å samle seg siden mars, i et rop om valg og endring. Disse demonstrasjonene kommer i kjølvannet av et lovforslag om militærtjeneste som er svært upopulært blant Israels ultraortodokse, som er blant Netanyahus viktigste støttespillere.

Netanyahu står nå overfor økende press både fra gaten og fra det internasjonale samfunnet, samtidig som han må håndtere interne utfordringer og en potensielt ustabil fremtid for sin regjeringskoalisjon. Gantz’ avgang kan være et vendepunkt som definerer den videre utviklingen i Israels politiske landskap.

Kynisk spill: Kinas diplomatiske sjonglering mellom Iran og Israel 🔒

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt