22. juni, 2024

Bangladesh tar opp gigantlån fra Kina for å møte økonomiske utfordringer

Share

Med en forespørsel om et lån på 5 milliarder dollar fra Kina, signaliserer Bangladesh et mulig geopolitisk skifte og dypere samarbeid med den østasiatiske giganten.

Bangladesh har bedt om et lån på 5 milliarder dollar fra Kina, et trekk som har vakt oppsikt og bekymring i likhet. Denne forespørselen kommer på et tidspunkt hvor Bangladesh håndterer en økonomisk krise, med fallende valutareserver og høy inflasjon. «Regjeringen ser ut til å være på en lånejakt som følge av minkende utenlandske reserver, et fallende BNP og høy inflasjon», skriver Ali Riaz i en artikkel i The Diplomat.

Beslutningen om å søke lån fra Kina er ikke bare økonomisk motivert, men bærer også politiske og strategiske implikasjoner. Kinas voksende tilstedeværelse i Bangladesh og demonstrasjon av økonomisk styrke har vært mye omtalt i media og offentlig diskurs. Analyser fra blant annet American Enterprise Institute viser at totale kinesiske investeringer i Bangladesh er på omkring 7,07 milliarder dollar, og kinesiske selskaper har mottatt byggekontrakter verdt 22,94 milliarder dollar i forskjellige sektorer.

Les også: Velg India kunngjør tiltak for å implementere en statsborgerskapslov som ekskluderer muslimer

Lån fra Kina har blitt kritisert for å være en del av en «gjeldsfelle», hvor land blir tvunget til å kompromittere sin politiske suverenitet. Ifølge en analyse av Associated Press, har land som låner fra Kina en tendens til å bruke disse midlene til å betale av på utenlandsgjeld, noe som øker deres økonomiske vanskeligheter. «Disse lånene har blitt en kilde til økonomisk hardkjør for mange land, og tvinger dem til å kompromittere politisk suverenitet,» nevner Riaz.

Transparensen rundt bruken av kinesiske lån har også vært et kontroversielt emne, med kritikk rettet mot prosjekter med høye ESG-risikoer (miljø-, sosiale- og forretningsetiske forhold). I tillegg er det bekymringer om at mangelen på streng overvåkning av bruken av kinesiske lån oppmuntrer til korrupsjon.

Med valget i 2024 rett rundt hjørnet, har beslutningen om å søke lån fra Kina også blitt sett på i lys av den geopolitiske rivaliseringen mellom Kina og USA. USA har presset på for et fritt og rettferdig valg, mens Kina støtter Sheikh Hasinas regjering ubetinget. Dette setter Bangladesh i en spesielt sårbar posisjon både politisk og økonomisk.

Dette trekket av Bangladesh kan dermed ses som et eksempel på hvordan globale maktdynamikker og internasjonal finansiering kan påvirke nasjonale beslutninger og videre forsterke en allerede skjør økonomisk situasjon i landet.

India i fokus: Strategisk navigasjon gjennom skiftende geopolitiske farvann 🔒

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt